Аполонов лептир је заштићен у Европи, али и у Србији.
Живи на висинама између 1 000 и 2 000 метара. Воли места која су сунчана и заштићена од ветра.
Веома је леп, има бела крила на којима се налазе четири црвена круга.
Овај лептир у јесен полаже јаја из којих треба да настане гусеница. Међутим, гусеница се најчешће развије тек у пролеће, а јаја "преспавају зимски сан". Некада се догоди да гусеница успе да се развије у јесен, али преко зиме мирује тако што се смести на земљу или испод камена. Тек када дође пролеће од гусенице постане лептир.
Аполонов лептир спада у угрожене животињске врсте зато што из гусенице може да настане лептир само на одређеној температури. Данас се догађа да је у јесен или превише топло или превише хладно. Таква температура није повољна за гусеницу и она тада угине.

external image %D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.JPG

Питања:
  1. Како изгледа Аполонов лептир?
  2. Где живи?
  3. Због чега је угрожена животињска врста? Шта прети његовом опстанку?