Велика дропља

Велика дропља је најтежа птица летачица на свету. Најтежи примерак ове птице имао је 21 килограм.
Ова птица живи на земљи, никада не живи на дрвећу или жбуњу. Храни се углавном биљкама. У нашој земљи велике дропље има у Банату и ту је остало свега тридесетак птица.
Великој дропљи прети нестајање зато што људи места где она живи претварају у њиве, али и уништавају њихова гнезда. Исто тако, ове птице често страдају од својих природних непријатеља, али и зато што зими тешко проналазе храну.

external image %D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.jpg

Питања:
  1. Каква је птица велика дропља?
  2. Где живи? Да ли је има у нашој земљи, где и колико је птица остало?
  3. Због чега велика дропља нестаје?