Орао крсташ је најугроженија птица у Србији. Подсећа на Сурог или Златног орла, али је од њих мањи.
Живи у местима у којима нема много дрвећа, на висини не већој од 1 000 метара.
Гнездо прави од грана и гранчица у крошњама високог дрвећа. Храни се малим сисарима, глодарима, птицама и гуштерима.
Постоји више разлога због којих је ова птица угрожена врста. Један од њих је то што људи уништавају места у којима живи да би направили своја насеља, путеве, разне објекте. Осим тога, акције тровања штеточина, такође, угрожававју живот орла крсташа, јер он тада остаје без хране.

external image orao%20krstas%201.jpg

Питања:
  1. Како изгледа орао крсташ и где живи?
  2. Где прави гнезда и чиме се храни?
  3. Због чега је орао крсташ угрожена врста?