Панчићева оморика је име добила по српском ботаничару Јосифу Панчићу који је открио на планини Тари у 19. веку. Расте око реке Дрине, у западној Србији и у источној Босни.
Спада у зимзелено дрвеће, танка је и може да нарасте и до 50 метара.
Угрожена је врста зато што расте само на малом подручју (једино је има у Србији и Босни).

external image picea%20omorika.jpg

Питања:
  1. По коме је Панчићева оморика добила име?
  2. Где расте и како изгледа?
  3. Због чега је Панчићева оморика угрожена врста?