Патка њорка је добила назив по томе што веома добро рони. У ову врсту спадају риђоглава патка, ћубаста патка и обична њорка.
Ове патке живе поред дубљих вода, а хране се тако што роне и на дну проналазе храну. Углавном се хране биљкама, ређе се хране животињама. Глава им је црне или смеђе боје и немају белих пера, осим обичне њорке која их има.
Патке њорке су угрожене зато што људи све више загађују водене површине тако што бацају ђубре и испуштају разне отрове из великих фабрика.

external image %D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%28Aythya%20nyroca%29%20%20.jpg
Питања:
  1. Које све патке спадају у њорке?
  2. Како изгледају, где живе патке њорке и како се хране?
  3. Због чега су оне угрожена животињска врста?