Угрожене, ретке и заштићене биљке и животиње Србије


Ове странице су креирали ученици 4. разреда ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица како би стекли основна знања о угроженим, ретким и заштићеним биљкама и животињама Србије.

external image wallwisher_thumb.png?w=502&h=169

external image wallwisher2_thumb.png?w=505&h=170


Коришћени интернет-ресурси:
Заштита природе

Опстанак заштићених врста